Utställningar
 

7 X KONSTHANTVERK: REPEAT IT!
21.11.20 – 28.02.21

Upprepningen kan ses som en grundläggande princip för konsthantverket. Repetitionen finns närvarande som förutsättning i hantverkets utövande processer, men upprepning är också en ständigt utforskad möjlighet till gestaltande uttryck.
Utställningen vill skapa en helhet med tematiken som en röd tråd och visa bredd i olika material och uttryck, mellan visuellt och taktilt. De utvalda verken representerar kvalitéer där varje verk bär sin egen berättelse och unika utgångspunkt; som också speglar konsthantverkets kraft att sträcka sig bortom objektet i reflektion kring materialets och hantverkets tradition, sociala och existentiella frågor.
I utställningen visas verk som refererar till brukstradition och praktföremål, tillsammans med verk som är mer undersökande, experimentella och berättande uttryck.

Foto: Claudia Jonsson
Foto: Claudia Jonsson
Foto: Claudia Jonsson